Léitheoirí na Gaeilge English

Léitheoirí na Gaeilge

Chugainn sa bhliain 2021!

Tionscadal úr píolótach é seo le léitheoireacht na Gaeilge a chothú agus a fhorbairt. Lárphointe eolais a bheidh sa suíomh seo, leitheoiri.ie, ar a scaipfear eolas cothrom le dáta maidir le gach gné den léitheoireacht sa Ghaeilge. Gheofar air eolas faoi leabhair nuafhoilsithe agus gach saghas ábhar léitheoireachta ilmheán; clubanna leabhar; leabharlanna; siopaí leabhar; imeachtaí; suíomhanna gréasáin; ríomhleabhair; podchraoltaí; físeáin; agus neart eile.

Anuas air sin ar fad, tá sé i gceist tús áite a thabhairt ar an suíomh do léirmheastóireacht na Gaeilge ar bhealaí éagsúla, le cabhair an phobail mhóir.

Ar deireadh, beidh fáilte mhór ar ais ar an saol roimh sheanchara, An Léitheoir, a eiseofar dhá uair in aghaidh na bliana leis an eolas is cuimsithí a chur ar fáil do phobal na Gaeilge faoi shaghsanna éagsúla ábhair léitheoireachta.

Suirbhé

Sheol Léitheoirí na Gaeilge pacáiste eolais chuig páirtithe leasmhara i saol na léitheoireachta le déanaí. Is féidir an suirbhé a ghabhann leis an bpacáiste seo a líonadh ach cliceáil ar an nasc thíos.

Freagair an suirbhé